+48 601 518 619

Tłumaczenia przysięgłe pisemne i ustne

Tłumaczenia przysięgłe pisemne i ustne

Tłumaczenie pisemne, które dla swojej ważności wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego lub czynności prawne i sądowe, podczas których jest wymagana obecność tłumacza przysięgłego. Wykonywanie tłumaczeń przysięgłych jest regulowane ustawowo: ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702, Dz.U. Nr 107, poz. 2792 z 27 czerwca 2006 r.)

▪ wyroki ▪ odwołania ▪ umowy spółek i pozostała dokumentacja spółek ▪ akty notarialne ▪ patenty ▪ znaki towarowe ▪ dokumenty przetargowe ▪ akty urodzenia ▪ akty małżeństwa ▪ świadectwa▪ dyplomy ▪ dokumenty rejestracyjne pojazdów ▪ adopcje ▪ testamenty ▪ udział w rozprawach sądowych i przesłuchaniach ▪