+48 601 518 619

Tłumaczenia prawne i prawnicze

Tłumaczenia prawne pisemne i ustne

▪ akty notarialne ▪ umowy ▪ wypisy z rejestrów ▪ dokumenty założycielskie ▪ sprawozdania z działalności spółek ▪ Protokoły Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników ▪ raporty z audytu due diligence ▪ zaświadczenia ▪ zezwolenia ▪ układy zbiorowe ▪ regulaminy pracy ▪ zaświadczenia VAT ▪ opinie prawne ▪ informacje prawne ▪ deklaracje podatkowe ▪ nieruchomości ▪ patenty i znaki towarowe ▪ faktoring ▪ zajęcie mienia ▪ dokumenty przetargowe ▪ ustawy ▪ tłumaczenia ustne podczas rozpraw sądowych i negocjacji handlowych