+48 601 518 619

Etyka tłumacza

MAŁGORZATA KAŁUŻA jest tłumaczem przysięgłym i zobowiązała się do przestrzegania etyki tłumacza przysięgłego, zgodnie z poniższym przyrzeczeniem:

"Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową".

Atutem jej usług są:

Terminowość: zlecenia wykonuje w terminach zawsze dostosowanych do potrzeb klienta. Optymalizację terminów zapewniają nowoczesne narzędzia tłumacza (specjalistyczne oprogramowanie, własna baza terminologiczna) oraz usystematyzowane bazy danych dokumentacji utworzonej w ciągu kilku lat. Duże projekty, wymagające uprzedniego przygotowania logistycznego realizuje wyłącznie we współpracy z tłumaczami-specjalistami w danej dziedzinie.

Punktualność: zawsze dochowuje umówionych terminów.

Jakość: gwarantuje wysoką jakość merytoryczną tłumaczeń zwykłych jak i ekspresowych.

Osobista odpowiedzialność: jako tłumacz przysięgły ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonywane tłumaczenia. W przypadku współpracy z innym tłumaczem przy zleceniach ekspresowych osobiście kontroluje i weryfikuje tłumaczenie przed wydaniem go klientowi.

Poufność: W każdych okolicznościach traktuje jako poufne powierzone dokumenty i informacje.

Na prośbę Klienta podpisuje umowę zobowiązującą do zachowania poufności danych.