+48 601 518 619

Tłumaczenia finansowe pisemne i ustne

Tłumaczenia finansowe pisemne i ustne

▪ sprawozdania roczne ▪ bilansy ▪ rachunki zysków i strat ▪ raporty z audytów ▪ analizy bankowe ▪ analizy finansowe i dot. kontroli zarządzania ▪ ekspertyzy księgowe ▪ informacje giełdowe ▪ prospekty emisyjne ▪ fuzje i przejęcia ▪ regulaminy funduszy inwestycyjnych, pozostała dokumentacja dot. funduszy inwestycyjnych